Kjøpsbetingelser

Tafa møbler standard betingelser er betaling før levering. Ved store bestillinger vil vi kunne kreve 20 % forskuddsbetaling. Evt. forskuddsbetaling blir ikke tilbakebetalt om kjøper trekker seg fra bestilling senere enn 8 uker før planlagt levering. Ved overskridelse av betalingsfrist skal kjøperen betale den til enhver tids gjeldene morarente.

Fakturering

Vi har betaling før levering og montering av varene. Faktura sendes ut i god tid før levering. Betal noen dager i forveien av estimert levering, så vi enklere kan planlegge tidspunkt for levering.